Азаматтық іс бойынша апелляциялық наразылық келтіру туралы өтінішхат

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

___________________________________________

(кімгежолданады, лауазымы,ТАӘ)

________________________________________

(кімнен, ТАӘ)

_______________________________________

____________________мекенжайы бойынша

тұратын (тіркелген)

байланыс тел.___________________________

ЖСНСН)_____________________________

эл. пошта мекенжайы:___________________

 

Азаматтық іс бойынша

 апелляциялық наразылық келтіру туралы

ӨТІНІШХАТ

Мен, _________________________________________________________________________

(ТАӘ, заңды тұлғаның атауы)

__________________________________________________________________________________________________________талабы бойынша№_____________________азаматтық іс бойынша

__________________________________________________________________болып табыламын.

(талап қоюшы, жауапкер, өкіл, мүдделі тұлға)

20___ жылғы «____»________ __________________________________________________

(облыстың, қаланың, ауданның, соттыңатауы)

__________________________________________________соттың шешімімен (ұйғарымымен)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(соттың қарау нәтижесі, талап қою талаптары(арыз) қанағаттандырылды, ішінара қанағаттандырылды, бас тартылды және т.б.)

Осы сот актісімен мынадай негіздер бойынша келіспеймін:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

(материалдық не процестік құқық нормаларының бұзылуы, өтініш берушінің дәлелдері)

            Бұрын осы мәселе бойынша____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(прокуратура органдарына қайта өтініш берген жағдайда, прокуратура органының толық атауы,

өтініш берген және жауапты алу  күні, талонның бірегей №, олардың көшірмелерін қоса беру)

Баяндалғандардың негізінде, __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наразылық келтірілетін сот актісінің атауы, сот актісінің күшін жою не өзгерту жөніндегі нақты талаптар және т.б.)

__________________________________апелляциялық наразылық келтіруді сұраймын

Қосымша:_______________________________________________________«___» парақта.

(сот актілерінің көшірмелері, өтінішхат уәждерінің негіздігін растайтын материалдар)

_______________________________                                            20___ж. «___»_________________

(ТАӘ, қолы)

 

Ескерту: Өтінішхатты электрондық құжат нысанында беру кезінде ол оны беруші адамның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Электрондық құжат нысанында берілетін өтінішхатқа құжаттардың электрондық нысандағы көшірмелері қоса беріледі.

Өтінішхатты өкіл берген кезінде тиісті түрде ресімделген сенімхатты, ордерді (адвокаттар үшін), өкілдікті жүзеге асыруға тапсырманы (кәсіби одақтар мен басқа ұйымдардың өкілдеріне, процеске қатысушыларға) қоса беру қажет.

Егер өкіл жеке тұлға болып табылған жағдайда жоғары заң білімінің болуын (диплом) растайтын құжатты қоса беруі қажет.