Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша апелляциялық наразылық келтіру туралы өтінішхат

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

___________________________________________

              (кімгежолданады, лауазымы,ТАӘ)

_______________________________________

                                     (кімнен, ТАӘ)

________________________________________

___________________мекенжайы бойынша

тұратын (тіркелген)

байланыс тел.___________________________

ЖСНСН)_____________________________

эл. пошта мекенжайы:___________________

 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша

 апелляциялық наразылық келтіру туралы

ӨТІНІШХАТ

Мен, _______________________________________________________________________

(ТАӘ, заңды тұлғаның атауы)

_____________________әкімшілік іс бойынша______________________________________

 ________________________________________________________________болып табыламын.

(әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлға, жәбірленуші, өкіл, мүдделі тұлға)

20____жылғы «____»________ _________________________________________________

(облыстың, қаланың, ауданның, соттыңатауы)

________________________________________________________________соттың қаулысымен

______________________________________________________________________________(ТАӘ)

__________________________________________________________________________________

(құқық бұзушылық болып табылатын істің қысқаша мән-жайы)

жасағаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің _______-бабының_____-бөлігі бойынша_______________________________________________

___________________________________________________________________________________

(қамаққа алу, айыппұл, ескерту және т.б., мөлшері)

түрінде (босатумен) жаза тағайындала отырып,әкімшілік жауапкершілікке тартылған(іс тоқтатылған).

Осы сот актісімен мынадай негіздер бойынша келіспеймін:

1.____________________________________________________________________________

               2.____________________________________________________________________________

(материалдық не процестік құқық нормаларының бұзылуы, өтініш берушінің дәлелдері)

            Бұрын осы мәселе бойынша___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(прокуратура органдарына қайта өтініш берген жағдайда, прокуратура органының толық атауы,

өтініш берген және жауапты алу  күні, талонның бірегей №, олардың көшірмелерін қоса беру)

Баяндалғандардың негізінде,___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наразылық келтірілетін сот актісінің атауы, сот актісінің күшін жою не өзгерту жөніндегі нақты талаптар және т.б.)

__________________________________апелляциялық наразылық келтіруді сұраймын.

Қосымша:_______________________________________________________«___» парақта.

(сот актілерінің көшірмелері, өтінішхат уәждерінің негіздігін растайтын материалдар)

_______________________________                                            20___ж. «___»_________________

(ТАӘ, қолы)

 

Ескерту: Өтінішхатты электрондық құжат нысанында беру кезінде ол оны беруші адамның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Электрондық құжат нысанында берілетін өтінішхатқа құжаттардың электрондық нысандағы көшірмелері қоса беріледі.

Өтінішхатты өкіл берген кезінде тиісті түрде ресімделген сенімхатты, ордерді (адвокаттар үшін), өкілдікті жүзеге асыруға тапсырманы (кәсіби одақтар мен басқа ұйымдардың өкілдеріне, процеске қатысушыларға) қоса беру қажет.